Molbech fra Skanderborg

 

Omkring 1750 blev Bertel Lucasen født i Skanderborg. Han var fisker. Hans søn kom til at hedde Lucas Berthelsen (1776-1829). Han var også fisker. I 1805 blev han gift med Johanne Sørensdatter og 5½ måned efter blev deres første barn født. Han blev døbt Andreas Molbech.

 

Med som fadder ved Andreas dåb var Andreas Molbech Lund (1749-1820), og det er ham Andreas er opkaldt efter. Andreas Molbech Lund havde efter et omflakkende liv slået sig ned i Skanderborg. Han var født i Norge. Hans mor var Anne Margrethe Molbech, datter af regimentskvartermester Anders Mogensen Molbech (1680-1726). Hans far var Gregers Lund, prokurator og sorenskriver i Vang, Norge. Selv havde han været kaptajn og inspektør i Sydgrønland med titel af kammerråd og amtsforvalter, men her i 1805 har han bosat sig i Skanderborg.

 

Hvorfor en så fin herre vælger at være fadder for en fiskers barn, kan man kun gætte på. Skanderborg var meget lille dengang, og måske har Andreas Molbech Lunds datter, der også var fadder, været veninde med den unge mor. 

 

Fiskerfamilien har tydeligvis været meget beæret. De opkalder deres lille dreng efter både fadderens fornavn og hans mellemnavn.

Andreas-navnet er meget populært i slægten. I skrivende stund kendes 15 forskellige med navnet Andreas Molbech (+ evt. Lund(h)).

 

Grønlandsinspektøren Andreas Molbech Lund havde en bror, der også havde været i Grønland. Han havde været købmand i Julianehåb, men efter et ophold i København fik han i 1809 stilling som postmester i Århus. Hans søn hed også Andreas Molbech Lund, han var ikke kedelig. Hans biografi kan læses herunder.

 

Molbech'erne fra Skanderborg danner deres egen familie. 

Et tryk HER fører til en familie oversigt - et slægtstræ.

Og et tryk HER fører til en Skanderborg slægtsbog.


 

Følgende beretning om Andreas Molbech Lund  bygger hovedsagelig på optegnelser gjort af Thorkil Ry Andersen (tipoldebarn til Andreas Molbech Lund). Han har hentet sine oplysninger fra aviser, arkiver, gamle breve og mundtlige overleveringer.

 

Andreas Molbech Lund

(1792 - 1868)
skibskaptajn i Aarhus

Født 1. marts 1792 i Julianehaab på Grønland, hvor hans fader, Jørgen Christoph Lund, var købmand.
Moderen var Birgitte Christine Rasch fra Nes i Hallingdal.
Familien flyttede 1794 til København, hvor faderen blev ansat ved Grønlandske Handels Kontor.
1809 blev hans far postmester i Aarhus, og købte en gård i Middelgaden 51.


Andreas Molbech Lund nævnes 1811 som kaperfører for båden "Steen-Bille" med 15 mands besætning, og 1813 som styrmand for båden "Philipine" med 12 mands besætning. Bådene var bevæbnet med håndgeværer, pistoler, huggerter og svingbasser, og havde ordre om "at gjøre al den Skade som muligt mod Englænderne og mod hvert Skib, som laster engelske Varer. Priser eller Contrabander indbringes til Kiøbenhavn."


1822 blev Andreas Molbech Lund gift med den 3 år ældre Karen Mathilde Plesner (datter af sognepræsten i Fruering, Hans Philip Plesner).
De boede i Skolegaden 42 i Aarhus.
Året efter blev deres første datter født og døbt Birgitte Christine (efter sin farmor, Birgitte Christine Rasch). Hun døde i 1824, 9 mdr. gammel.
1825 fik de en ny datter, som også blev døbt Birgitte Christine i Aarhus Domkirke. Blandt fadderne var Mdm. Andersen (Frederikke Rabe, enke efter hospitalsforstander Anders Andersen).
1827 fødes sønnen Jørgen Christoph.
1831 fødes sønnen Carl Hans Philip.

Knap 4 måneder efter dør moderen, mens Andreas Molbech Lund er på sejlads.
Dødsannoncen indrykkes i Aarhus Stiftstidende 9. aug. 1831 af hans mor:

"At min kjære Svigerdatter Karen Mathilde Lund, fød Plesner, er i Dag ved Døden afgaaet i hendes Alders 42 Aar, efterladende sig 3 smaae Børn, bekjendtgjøres sørgeligst for Slægt og Venner. Tillige undlader jeg ikke paa mine og fraværende Søns Vegne, forbindtligst at takke de mange som i hendes vedvarende Sygdom have ydet hende saamegen Hjelp og Deeltagelse, og som aldrig vil udslettes af vores Erindring.
Aarhuus, den 8de August 1831.
B. C. Lund, fød Rasch."

De tre børn blev pladseret hos slægt og venner.
Birgitte, eller "Gitte", på 6 år kom i pleje hos sin fadder Frederikke Andersen (enke efter hospitalsforstander Anders Andersen), der boede sammen med sin søn, Ditlev Chr. Andreas, som dengang var 19 år. Gitte og Ditlev blev siden gift, og flyttede sammen ind på Ringkloster.

Jørgen på 4 år flyttede sammen med sin far hen til bedstemoren i Middelgade.
Huset i Skolegade blev solgt, og der blev afholdt auktion over "- - en del løsøre, bestaaende af sølvtøi, kobber, messing, porcelain, stentøi og glasvare, sofaer, stole, borde, comoder og spejle, sengekæder og linned, hvoriblandt endeel dækketøi og lagener, kjøkkentøi og træfang m.a. - -"
Jørgen blev læge, og havde praksis i Rødby og Bandholm på Lolland.

Carl, som bare var 4 mdr. gammel, kom i pleje hos den italienske klubvært og restaurantejer Lorenzo Marzetta i Kannikegade, som var gift med skipperens svigerinde Anna Cathrine Plesner. De havde selv 11 børn (hvoraf to var døde som små), men flere var voksne og flyttet hjemmefra.
Carl blev uddannet apoteker, og slog sig ned i Korsør.

1842 døde moderen til Andreas Molbech Lund. Huset i Middelgade blev solgt på auktion. Andreas Molbech Lund flyttede sammen med sin svigerinde Anna Cathrine Marzetta (født Plesner), som var blevet enke i 1843.

Andreas Molbech Lund sejlede i de følgende år med skonnerten "Ørnen" med fragt til og fra Bergen og Trondhjem. I Aarhuus Stiftstidende annoncerer han med "Fede trondhjems røgede lax", "Østers, friske nylig hjemkomne fra Norge", "Røget lax i hele og halve samt norsk gammelost". Han sejler med kornvarer til Trondhjem og kommer hjem med trælast. Andre fragter går til København og Rostock og Flensborg.

Hans fætter, Gregers Lund i Christiania, skriver 18.. : 

"- - Kommer Du da aldrig mere til Christiania eller er Du bleven saa forgabet i Rostocker Bier og Throndhjæmske Sild at vi andre Stakler ei kunne værdiges Dit Besøg her ? Mener Du da ikke at Du kan sælge Korn igen her, og hvor falder vel Tolden Dig billigere end i det sukkersøde Christiania ? Kom nu snart, Gutten min! ellers maa jeg vel tilsidst hente Dig og efter Luggen trække Dig herop."

1853 får han brev fra sin svigerinde Anne Cathrine Marzetta, hvor hun skriver: 

"Hjertelig takkes du for dit Venlige Brev fra Rostok som baade glædede mig og bedrøvede mig, jeg havde nu sat mig det i Hovedet at du kom hiem fra Rostok af, men det glædede mig at du befinder dig frisk og vel, samt at dit Humør er bedre, end da jeg sidst saa Brev fra dig, saa faaer jeg finde mig i den ting der ikke lader sig ændre, nu har du aldrig været paa engang saa lang tiid fra hiemmet." Senere i brevet skriver hun: "jeg siender dig i den lille Kufferte med dampskibet Waldemar 2 uldne under trøyer Ditto Buxer 3 fiine Skioter, 2 ditto grove, og 6 kraver og 6 flipper, en Krukke med Stikkelsbær, en flaske med hinbær Saft, end donk med Ribssaft, du maae først slaae Halsen over paa Donken, inden du kan fae saften."

1865 takkes skibskaptajn Lund for hjælpen med at bringe de historiske antikvariske samlinger i Aarhus i sikkerhed før tyskerne i 1864 drog ind i byen. Samlingerne blev fragtet til Korsør, hvor sønnen Carl var apoteker, og kom velbeholden tilbage efter krigen.

Andreas Molbech Lund boede sine sidste år hos sønnen, læge Jørgen Lundh i Bandholm. Her døde han efter længre tids sygdom 29.okt. 1868, 76 år gammel. Han blev begravet på Østofte kirkegård på Lolland.

Det går mange historier om skipper Andreas Molbech Lund. Han var lille af vækst, men stor i omfang. Han vejede 24 lispund, eller 384 pund.

En af historierne fortæller om skipperens forlovelse, hvor hans tilkommende, den lille og spinkle Karen Mathilde Plesner, sad på hans højre hånd, mens han gik rundt og præsenterede hende for den måbende familie.

Da skipperen engang på Ringkloster steg op i en hestevogn, trådte han bunden ud af vognen. De havde nær aldrig fået ham befriet igen.
Han lå i jernseng og lod lave flere jernstole, som blev pladseret i de hjem hvor han plejede at komme, da alle andre stole brasede sammen under ham.

Hans store mave kunne bruges til mange ting. Den kunne bruges som underlag, når man skulle skrive eller tegne. Og hans barnebarn morede sig med at gemme sig under hans mave, så skipperen råbte: "Karen, Karen hvor er du ?"
Han kunne suge sin tykke mave ind og derpå sende den ud med en kraft, som var det en boksehandske. Hvis nogle gadedrenge ikke gik behørigt til side for ham på de smalle fortove, gik han tæt på en af dem, snakkede måske lidt med ham og skød så maven ud, så den arme synder fandt sig liggende i rendestenen.

Han havde kæmpe kræfter. En gang skipperen lå i havn med sit skib, skulle fire mand af hans besætning bære et anker øl ombord. Da han syntes, at de baksede for længe med det, fejede han dem alle til side, trillede ankeret op på sin tykke mave og bar det ene mand ombord.
Kaptajnen var kendt i Bergen under navnet "Stærke mester Andreas", og han underholdt damerne med at knække nødder for dem mellem pege- og tommelfinger.

Kaptajnens corpus skabte problemer også efter hans død. Sønnen Jørgen Lundh skriver om dette i et brev ret efter faderens død til sin broder Carl Lundh i Korsør: "Du ved ikke hvor stor Kisten skal være og hvilken Menneskekraft der behøves for at flytte saa stor en Vægt i en tilsvarende Kiste. Vi maa lægge ham i en enkel Kiste, da han i en dobbelt ikke kan gaa ud af nogen af vore Døre. Min første Tanke var at gjøre en Zinkkiste til den inderste Kiste, men alle Mennesker sige, at naar man skulde løfte ham fra Zinkkisten over i den virkelige Kiste, vilde den gaa i Stykker. Og flytte ham over fra en hvid Kiste til en sort Kiste kunde heller ikke gaa an, da han sikkert vilde gaa i Stykker. Han faar altsaa kun en enkelt Kiste som jeg indvendig lader beslaa med Jernvinkler i Sammenføjningerne, at ingen Uheld skal indtræffe. Han er allerede begyndt at gaa i Forraadnelse."

 

 

Har du andre oplysninger, der kan kaste lys over slægten, hører jeg meget gerne fra dig. Telefon 20666444 eller mail ibmolbech@gmail.com .

Start