Runes far: 

John Arnfalk Jensen

Runes mor:

Randi Christiansen

Majbritts far: 

Majbritts mor:

 

En ny slægtsbog er skrevet. 

Bogen er på 151 sider med en mængde illustrationer og fotos.
Tryk her for at se den:

Prisen er 280 kr. 

 

Den kan endnu bestilles hos 

Ib Molbech

ibmolbech@gmail.com

Tlf.: 20 666 444

Start

Rune Arnfalk Jensen

(23. maj 1976 -

 

 

lever sammen med Majbritt Kristensen 

(13. december 1978 -

 

Deres pige:

Naja (29. marts 2003 -