Maries far: 

Carl Frederik Molbech

Maries mor:

Catrine Marie Schertner


Frederichs far: 

Phillip Christian Thomsen.

Frederichs mor:

Anna Catharina Petersen.

 

En ny slægtsbog er skrevet. 

Bogen er på 151 sider med en mængde illustrationer og fotos.
Tryk her for at se den:

Prisen er 280 kr.

 

Den kan endnu bestilles hos Ib Molbech

ibmolbech@gmail.com

Tlf.: 20 666 444

 

 

Start

 Marie Louise Molbech,  

(26. februar 1823 - 16. juni 1907)

 

Marie Louise Thomsen, døbt Molbech, 

malt af Frederich Gottfried Thomsen, hendes mand.

 

 

Født i Sorø, blev som sine 2 storebrødre student fra Frederiksborg lærde skole (Hillerød). Blev kaldt Louise.

Som 22-årig var hun lærerinde for sin kusines børn i deres hjem Frederiksyndest ved Fredensborg. Ejendommen brændte i 1976, og er nu raget ned:

Blev gift med Frederich Gottfried Thomsen (Fritz) d. 14. juni 1856 i Hillerød. Havde sin nevø
Hans Christian Carl Frederik Anton Molbech
på pension i 1860, hvor han også gik på Frederiksborg lærde skole. I 1860 boede hun og Fritz på Slotsgaden i Hillerød sammen med hendes forældre.

Hendes mand var en dygtig dyremaler og han solgte meget til Frederik 7. og grevinde Danner, der boede i Hillerød.

En dag, da Louise stod i det åbne vindue kom grevinde Danner ridende forbi. Hurtigt trak Louise sig tilbage for ikke at skulle neje underdanigt. Men grevinde Danner havde set hende, og fra da af kom der ikke flere bestillinger fra hoffet på hestemalerier.

I 1862 lejer familien huset som kaldes Skovhuset i Hellebæk og efter 1864 bor de der til deres død.

Mange flere billeder af skovhuset og dets beboere kan findes på denne side:

https://fotosamling.hellebaek-aalsgaard.dk/#collection/75

Louise Thomsen blev kendt som dygtig, tidlig fotograf. I Helsingør Avis 10. august og 15. august 1864 er følgende beskedne annonce: "Portraiter. I den forhenværende Skovfogedbolig i Hellebæk aftages Photographier til Nutidens billige Priser." Derudover holdt hun huset åbent for sommerpensionærer. Den høje mand på billedet er hendes fætter, forfatteren Christian K.F. Molbech. Selv om hun ikke selv fik børn, havde hun altid huset åbent for børn i sommerpleje.

 

Frederich Gottfried Thomsen, 

(30. april 1819 - 13. maj 1891)  

 

 

 

 

Han var maler, var født i Broager i Sønderjylland; hans far var malermester Philip Julius Thomsen. Efter at have været ved malerhåndværket i nogle år kom han 1839 ind på kunstakademiet og debuterede allerede 1841 med «En Bulbider med sine Hvalpe og en Støverhund» og «En Malkeplads», der begge blev købt af Christian VIII-, senere malede han for Frederik VII en del hesteportrætter i Frederiksborg Stutten og hørte i en række af år til de flittige udstillere; fra 1860-64 var dog hans virksomhed afbrudt af sindssyge. T. s fleste og bedste arbejder er dyrestykker; et par genrekompositioner, af hvilke «En sovende Kulhandlerske» var at se på Charlottenborg 1879, samt nogle landskaber, han malede i de sidste år, han udstillede, er lidet betydelige. Han døde i København 13. maj 1891 efter i en halv snes år på grund af svagelighed ikke at have kunnet male synderligt. 14. juni 1856 havde han ægtet Marie Louise Molbech.

Børn: Ægteskabet var barnløst, men Frederik og Louise tog et plejebarn til sig, der måske blev lovformligt adopteret:

Katrine Marie Wilhardt

(6.januar 1869 - 20. juni 1940)

Marie var orgelspiller, ugift og barnløs.

 

 

Marie med elev

 

 

 

Den lille familie blev begravet i Hellebæk. Graven er sløjfet, men det meste af gravstenen er fundet sønderbrudt i skoven. Den er nu samlet, og står i en have tæt på kirkegården.