Marie Louises far:

Anton  Molbech

 

Marie Louises mor:

Caroline Wilhelmine Pedersen

 

Bendts far:

Frederik Peter Jacob Dahl

 

Bendts mor:

Tønnesine Antoinette Langøre 

 

En ny slægtsbog er skrevet. 

Bogen er på 151 sider med en mængde illustrationer og fotos. 

Tryk her for at se den:

Prisen er 280 kr. 

 

Den kan endnu bestilles hos Ib Molbech

ibmolbech@gmail.com

Tlf.: 20 666 444

 

 

Start

Frederikke Marie Louise Henriette Molbech  (11. oktober 1848 - 28. juni 1895).

Født i Køge. Gift i 1873 med filologen 

Bendt Treschow Dahl.  

 

 

Marie Louises og Bendts pige: 

Agnete Frederikke Vilhelmine Antonia Dahl  

(2. juli 1874 - 3. januar 1936). 

Musiklærerinde. Dør ugift, ingen børn.

 

Bendt Treschow Dahl 

(25. juli 1836 - 14. maj 1918)

Bendt var sprogmand.  Han blev født i Hillerød,  blev student 1856 og tog filologisk-historisk embedseksamen 1868. Efter i nogle år at have virket som privatlærer i Slagelse blev han 1872 ansat som organist i Korsør, hvor han 1873 ægtede Marie Louise Molbech.

1883 blev han organist i Nakskov, men opgav denne stilling 1889 og har siden opholdt sig i København. - Hans hovedinteresser have været musik og sprog. Af musikalske kompositioner, han har udgivet, kan nævnes «7 Sange med Piano-akkompagnement» (1872).

På litterært område har hans interesse for de gamle veltalenhedslærere affødt et par afhandlinger i tidsskriftet «Vor Ungdom» og har i hans øvrige produktion ligeledes sat frugt i hans vellykkede «Dansk Stillære» (1889), en art fortsættelse af den i flere henseender fortjenstfulde og selvstændige bog, han 1884 udgav under titel af «Bidrag til dansk Sætningslære».