Finns far: Carl Christensen

 

Finns mor: Ingrid Margrethe Jensen

 

Evelyns far: 

 

Evelyns mor:

 

Inges far:

 

Inges mor:

 

En ny slægtsbog er skrevet. 

Bogen er på 151 sider med en mængde illustrationer og fotos. 

Tryk her for at se den:

Prisen er 280 kr. 

 

Den kan endnu bestilles hos  

Ib Molbech

ibmolbech@gmail.com

Tlf.: 20 666 444

 

Start

Finn Christensen  

(13.juli 1943 -

 

gift med

 

Evelyn Jørgensen (1942 -

og

Inge Knudsen (5. februar 1945 -

 

 

Finns og Evelyns børn:

 

Charlotte Christensen (1963 -

Jan Christensen (1966 -

 

Finns og Inges barn:

Jacob Christensen (30. april 1979 -